نتایج در این بخش نمایش داده می شود

استراتژی

استراتژی

مدیریت استراتژیک ( فرد آر.دیوید )


کتاب « مدیریت استراتژیک» تالیف فرِد آر دیوید (Fred R. David) ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ترجمه کاملی از آخرین ویراست کتاب…

استراتژی

چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟


درست به‌خاطر ندارم نخستین بار کجا خواندم که کارآفرینی پریدن از هواپیما بدون چتر است؛ کارآفرین باید تا پیش از رسیدن به زمین چتر خود را بسازد…