نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کامپیوتر و IT

دانشگاهی

مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها ( توماس کرمن,چارلز لیزرسون,رونالد ریوست,کلیفورد استین )


«مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها» کتابی است در دو جلد برای دانشجویان آی تی و کامپیوتر و یکی از منابع اصلی و پرطرفدار درس طراحی الگوریتم ها در بین…