نتایج در این بخش نمایش داده می شود

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

سیاسی

زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران( عبدالله شهبازی )


مجموعه ۵ جلدی «زر سالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران» که در سال ۱۳۸۵ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است تالیف عبدالله شهبازی استاد…