نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات یقظه

ادبیات جهان

مسخ (فرانتس کافکا)


“مسخ” رمان کوتاه یا داستان کوتاهی از فرانتس کافکا که از مهمترین آثار ادبیات فانتزی قرن بیستم به شمار می‌رود؛ این رمان در دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های ادبیات…