نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات نگاه آشنا

انتشارات نگاه آشنا

دوبیتی های بابا طاهر( بابا طاهر عریان همدانی)


به صحرا بنگرم صحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم