نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات نبض دانش

روانشناسی

قدرت تمرکز (دکتر کیلی سالیوان)


برایان تریسی رئیس و CEO شرکت بین المللی برایان تریسی است، شرکتی که به آموزش و توسعه افراد و سازمان ها اختصاص دارد. هدف برایان کمک به…