نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات لیوسا

انتشارات لیوسا

مدیریت دگرگونی به روش پنگوئنها (جان کوتر,هلگر راتگبر )


کتاب «مدیریت دگرگونی به روش پنگوئنها» عنوان کتابی است از جان پل کاتر با ترجمه‌ی هما احمدی. این کتاب ترجمه‌ای است از Das Pinguin – Prinzip: wie…