نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات قومس

انتشارات قومس

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (دکتر ابوالقاسم طاهری)


کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در غرب» تالیف دکتر ابوالقاسم طاهری پژوهشگر ، نویسنده و استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است هدف این کتاب آشنایی دانشجویان…