نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات فرا

انتشارات فرا

گاو بنفش ( ست گادین )


کتاب «گاو بنفش» نوشته «ست گادین» و ترجمه «سید بهشاد یاسینی » درباره روش‌های موفقیت در بازاریابی است. نویسنده درباره نگارش این کتاب می‌گوید: «ھدف من در…