نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات سیته

انتشارات سیته

گنجینه فروش ( جفری گیتومر )


این کتاب چاپ جدید ۱۰/۵ فرمان موفقیت فروش جفری گیومتر است. او یکی از نویسندگان نامدار جهانی در زمینه فروش و خدمات مشتری است. این کتاب که…