نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات سفیر قلم

انتشارات سفیر قلم

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد (اوریانا فالاچی)


کتاب نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد را می‌توان به نوعی بهترین کتاب اوریانا فالاچی نامید. این کتاب با زاویه‌ی دید اول شخص و در قالب نامه‌ای از…