نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات روایت فتح

انتشارات روایت فتح

نیمه پنهان ماه ۴ ( علی مرج )


کتاب «نیمه پنهان ماه ۴» روایت شهید اسماعیل دقایقی از زبان همسرش معصومه همراهی است، قبل از مطالعه کتاب مناسب می‌دانم برای آشنایی بیشتر مخاطبین گرامی با…

ادبیات ایران

نیمه پنهان ماه ۷ ( نفیسه ثبات )


کتاب « نیمه پنهان ماه ۷ » شرح زندگی وشهادت، شهید ناصر کاظمی فرمانده سپاه کردستان است که از زبان همسر ایشان منیژه ساغرچی روایت شده است…