نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات دانش گویا

انتشارات دانش گویا

کتاب قهرمان (راندا برن)


این کتاب درباره ی یک داستان است، داستانی که زندگی من و در طول تاریخ، زندگی بسیاری از مردم را تغییر داده است. این داستان از آغاز…

انتشارات دانش گویا

ترن هوایی کارآفرینی (دارن هاردی)


چرا اکنون بهترین زمان برای سوار شدن است ؟ «برای موفقیت در تجارت لازم است که محکم باشید ، افکار بزرگی در سربپرورانید و مهارت کسب کنید…