نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات دارالعلم

انتشارات دارالعلم

منطق (علامه محمدرضا مظفر)


محمدرضا مظفر )۱۳۲۲- ۱۳۸۳ق) عالم شیعی قرن چهاردهم است. تحصیلاتش را در حوزه علمیه نجف آغاز کرد و از درس محمد حسین نائینی، آقا ضیاء عراقی، قاضی…