نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات بهشت گمشده

ادبیات جهان

بیگانه (آلبرکامو)


از این نامه متوجه نشدم مادرم دقیقا امروز مرده است یا دیروز : در مارنگو آسایشگاه سالمندانی بود که مادرم را به آنجا برده بود. فاصله ی…