نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات باران خرد

ادبیات ایران

چرند و پرند(علی اکبر دهخدا)


چرند و پرند مجموعه نوشته‌های طنز اجتماعی و سیاسی علی‌اکبر دهخدا است که در قالب داستان‌کوتاه، اعلامیه، تلگراف، گزارش خبری و… نوشته شده‌است. علاقه دهخدا به مسایل…

انتشارات باران خرد

سپید دندان(جک لندن)


جنگل انبوه درختان کاج در چپ و راست رودخانه ی یخ زده با فضایی مملو از شک و دلهره گسترده بود. درختانی که از وزش باد بهاری…

انتشارات باران خرد

آوای وحش (جک لندن)


نخستین روز اقامت باک در ساحل دیه، بر او همچون کابوس گذشت. باک ناگهان از قلب تمدن کنده‌شده و در قلب چیزهای بدوی و حتی ماقبل بدوی…