نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات آزرمیدخت

انتشارات آزرمیدخت

کتاب کاش کسی جایی منتظرم باشد(آنا گاوالدا)


من شباهت زیادی به شخصیت های فیلم های کندی دارم دختری که روی نیمکت نشسته و یک نوشته ای بر گردنش با این مضمون آویخته «من عشق…