نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات آبشامه

روانشناسی

جادو (حسن علی چرپانلو)


در تخیل انسان‌ها، جادو به ترفندهایی گفته می‌شود که در داستان‌ها برخی افراد انجام داده و (به گفته داستان‌سراها)، می‌توانند از طریق این ترفندها قوانین طبیعت را…