نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شماره 2- آذر1395

سروده ها

سروده ای از غلامرضا بروسان


غلامرضابروسان تو را در کوهستان به خاطر می آورم به هنگام در به دریِ باد وقتی پلی را از جا می کند در اتاقی کوچک، به اندازه…

سروده ها

سروده ای از غلامحسین چهکندی نژاد


غلامحسین چهکندی نژاد چه طور می توانم فراموشت کنم؟ تا گلُ سرخ هست چشم هایت با من حرف می زنند گاه که با پرنده سخن می گویم…

سروده ها

سروده ای از فرزاد آبادی


این نامه را باز هم از پادگان می نویسم به نشانی خانواده ام که جنگ زده است آن ها را یکی یکی به نشانی گوشه ی اتاق…

سروده ها

سروده ای از نازنین نظام شهیدی


دمی دیگر از رویا باز می مانیم چنا نکه باز می ماند از بازی کودک تنهایی که بادکنک ارغوانیش یک دفعه می ترکد و آوار هوایی پاره…

سروده ها

سروده ای از امید حلالی


به سادگی و سختی یک اسباب کشی ست زندگی یا سر کشیدن لیوانی آب در مکث کوتاهی که کتف نیاسوده تجربه بود یا تجرید غلبه ی اراده…

سروده ها

سروده ای از افسانه نجومی


خیابان را که بگذارم که بیاورم خون پیرهن‌ام با عکسی که پشت پنجره مرده بود مرده است دکمه‌ها را به رسم شباهت بازگذاشته‌ام خواب بمانند تنها مقداری…

سروده ها

سروده ای از رسول یونان


تو نیستی اما من برایت چای می ریزم دیروز هم نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم دوست داری بخند دوست داری گریه کن و یا دوست داری…

سروده ها

سروده ای از شاپور بنیاد


دیگر از ماه بگویم ماهی که میوه ی مشترک درخت های حیاط ما بود ماهی که پدرم سحرها می شستش و باز در آسمان رهایش می کرد…

سروده ها

سروده ای از وسعت الله کاظمیان


بلوطی، خوابیده بود روی رودخانه برای مسافر پیر که از قرن ها، بیابان در خود می آمد گاهی / رسیدن می شد به دری که، چسبیدن به…

سروده ها

سروده ای از الهام اسلامی


زیبایی تو سینی چای را برمی‌گرداند ! غمگینم ، بی آنکه کودکی به دنیا آورده باشم، غمگینم مرا دوست داشته باش ، چنان باورت می‌کنم که شاخه‌هایت…