نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نقدادبی

نقدادبی

فریاد ناصری (شهری ویران در دهان در وصف علیرضا نوری)


  شهری ویران در دهان   علی‌رضا نوری در میان نسل حاضر در ادبیات از معدود کسانی‌ست که به چهره‌ی شاعر بودن اکتفا نکرده است. زمانه‌ای که…

نقدادبی

شهاب الدین قناطیر (نگاهی به شعر علیرضا نوری)


  نگاهی به شعر علیرضانوری   پرش زبانی و جور در نیامدگی، از لحاظ کلیت زبانی شعر (که البته منظور الزام یک دست بودگی زبان نیست. این…

نقدادبی

آفرین پنهانی (نگاهی به دفتر دلقک ها گریه میکنند ازعلیرضا نوری)


  نگاهی به دفتر دلقک‌ها گریه می‌کنند تولد یک شعر، حضور سیال و پیدایی شعوریی ناب، درقامت آیینه‌ایست که شاعر است. شعر در جهان ذهنی شاعر خلق،…

نقدادبی

دکترقهرمان شیری(نقدی بر شعر علیرضا نوری)


دکترقهرمان شیری(نقدی بر شعر علیرضا نوری)   شعر کسانی مثل علیرضا نوری، شعر دردهای بزرگ انسان ایرانی است. انسانی که به انسانیتش توهین شده است و شخصیت…

نقدادبی

رضاروشنی(نقدی بر شعر علیرضا نوری)


رضاروشنی(نقدی بر شعر علیرضا نوری)   می‌گویند بحران! بحران ادبی! بحران هنر! بله. می‌گویند پسامدرن و هنر فست فودی! بله همین‌طور است. می‌گویند شعر دچار بحران است!…

نقدادبی

اکبر اکسیر (نقدی بر شعر علیرضا نوری)


  شعر امروز، ناشران برتر خود را یافته است. ناشران امروز نیز شعر جوان را. به تبع آن مراکز پخش نیز در مثلث شعر و شاعر و…

نقدادبی

آریا پورفریاد (یاد داشت های زن و سروده ورشید او از مریم آذرسان)


  هر شب / زنی به جنگ آینه می‌خیزد / با تکه سنگ‌های جواهر / اما صداقت آینه / حرف شکست را / در نورهای اشک /…

نقدادبی

اسکندراحمدنیا (نقدی بر شعر مریم آذرسان)


اسکندراحمدنیا (نقدی بر شعر مریم آذرسان)   ملایم ولی گاهی توفنده شعر امروز پارسی، دگرگون شده است، و مثل یک رودخانه ی همیشه جاری در حال دگرگونی…

نقدادبی

عابدین پاپی (نقدی بر شعر آیدامجیدآبادی)


نقدی بر شعر آیدامجیدآبادی   انتقاد و اعتراض دو مولفه‌ی مترتب و مکرر به شمار می‌آیند که امروز به عنوان دو رویکرد اساسی در شعر شاعران امروز…

نقدادبی

پرویزحسینی (شاعر قلعه‌ی مه آلود،نقدی بر شعر آیدامجیدآبادی)


  شاعر قلعه‌ی مه آلود   امشب / صدای النگوهایم / تو را یاد بره‌ای بیاندازد / که گرگ‌ها / آدمش کرده‌اند (شعر ۵۴: ص۹۸) آیدا مجیدآبادی…