نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات پژوهش های فرهنگی

استراتژی

مدیریت استراتژیک ( فرد آر.دیوید )


کتاب « مدیریت استراتژیک» تالیف فرِد آر دیوید (Fred R. David) ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ترجمه کاملی از آخرین ویراست کتاب…