نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات سیمین

انتشارات سیمین

سنگفرش هر خیابان از طلاست ( کیم وو چونگ )


aکتاب «سنگفرش هر خیابان از طلاست» تالیف کیم ـ وو ـ چونگ و ترجمه محمد سوری مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه کیم خطاب به مردم کشورش است. این…