نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات سمت

انتشارات سمت

تاملات در فلسفه اولی (رنه دکارت)


تأملات در فلسفه اولی (به لاتین:Meditationes de prima philosophia, in qua dei existential et animae immortalitas demonstrator )نام کتابی از رنه دکارت فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ…

انتشارات سمت

تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس (محمد ایلخانی )


کتاب « تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس» تالیف دکتر محمد ایلخانی است استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است . این کتاب بیانگر اهمیت تفکر قرون…