نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات روایت فتح

انتشارات روایت فتح

نیمه پنهان ماه ۸ (زهره شریعتی)


«نیمه پنهان ماه ۸» شرح زندگی شهید یوسف کلاهدوز از زبان همسرش می‌باشد .شهید کلاهدوز نماد یک ارتشی مسلمان بود که در زمان حکومت طاغوت وارد آن…