نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات رسا

انتشارات رسا

نوآوری بستر پیروزی (چارلز اریلی سوم,مایکل تاشمن )


کتاب «نو آوری بستر پیروزی» اثر پروفسور مایکل تاشمن و پروفسور چارلز اُریلی سوم می‌باشد. این کتاب بازده بیست سال همکاری این دو استاد برجسته دانشگاهی با…