نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات افراز

انتشارات افراز

تاریخ تئاتر در ایران ( ویلم فلور )


ویلم فلور کارشناس انرژی و پژوهنده تاریخ متولد ۱۹۴۲ اهل هلند است. او فارغ تحصیل دانشگاه اوترخت و دانشگاه لیدن در رشته‌های اقتصاد توسعه‌یافته و جامعه‌شناسی غیرغربی…