نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتشارات ابو عطا

آموزش های سازمانی

طرفداران شیفته (شلدون باولز,کنت بلانچارد )


«طرفداران شیفته» عنوان کتابی است از کنت اچ بلانچارد با ترجمه‌ی معین خانلری. این کتاب به بیان اصول اساسی ایجاد رابطه مثبت و پایدار با مشتریان یا…