نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اسدالله اسدی (آیا درهفت سین پیام و رمزی نهفته است؟)

 

آیا در هفت‌سین پیام و رمزی نهفته است؟

هفت‌سین: سیر، سیب، سبزه، سمنو، سنجد، سماغ، سرکه
هفت‌سینی که باید پارسی باشند، گیاهی باشند و خوراکی باشند. و با این ویژگی‌ها نمی‌توان یکی دیگر بر آنان افزود. که سیر و سیب ۲ واژه‌ی ۳ حرفی و بقیه ۵ واژه‌ی ۴ حرفی هستند و حاصلضرب: مواد ۳ حرفی و ۴ حرفی ۱۲ می شود عددی خاص(عدد ماه های سال) و حاصلضرب دو دسته مواد در تعداد حروف: ۶-۲×۳ / ۲۰-۵×۴ / ۶ ۲۶-۶+۲۰ این عددها هرکدام می تواند نمادی را یادآوری کند. اعداد ۳ و ۴ که جمعشان ۷ می شود، عدد روز های هفته است. عدد ۲ که یاد آور ماه دوم سال(اردیبهشت) و عدد ۳ که خرداد را به ذهن می‌آورد. عدد ۴ که یاد آور فصل‌های سال است. عدد ۵ یادآور فرشته‌ی امرداد است. عدد ۶ یاد آور فرشته‌ی شهریور و عدد ۱۰ که از ضرب ۲ و ماده سه حرفی در ۵ ماده چهار حرفی به دست می‌آید نماد ماه بهمن یا فرشته‌ی بهمن است (از جمع این اعداد، عدد ۳۰ به دست می‌آید. روزهای یکماه و اگر عدد ۱ را که عدد واحد و یگانگی اهورامزدا و نماد سیر است به آن‌ها اضافه شود ۳۱ عدد ماه‌های ۳۱ روزه بدست می‌آید.) و اما عدد ۲۶ مضرب ۱۳ که یادآور سیزده به در می‌باشد. اگر همین عدد ۲۶ در ۲، یعنی عدد دو دسته مواد ضرب شود یعنی ۵۲-۲۶×۲ عدد تعداد هفته‌های سال را نشان میدهد. حالا گروه‌ها را با عدد حروف می‌نویسیم. به دو شکل گروه‌های ۴ حرفی و ۳ حرفی ۴۴۴۴۴۳۳ / ۴۴۴۴۴ ۳۳ جمع می‌کنیم. می شود ۷۷۸۸۸۷۷ جمع اعداد این عدد می‌شود ۵۲ که تعداد هفته‌هاست، ضمن اینکه عدد از دو طرف عدد دو رقمی ۷۷ است، تکرار عدد ۷ اختلاف دو عدد نیز یعنی ۴۴۴۴۴۳۳ و ۳۳۴۴۴۴۴ می‌شود ۱۰۹۹۹۸۹ که جمع اعداد آن می‌شود عدد ۴۰ که عدد خاصی است. چله‌ی زمستان و…
اگر عدد ۴۰ را از ۵۲ کسر کنیم، عدد ۱۲ ، عدد ماه‌های سال بدست می‌آید. از جمع عدد ۷۷۸۸۸۷۷ و عدد ۱۰۹۹۹۸ عدد ۸۸۸۸۸۶۶ به دست می‌آید که جمع اعداد این عدد ۵۲ می‌باشد. و از کسر آن‌ها عدد ۶۶۸۸۸۸۸ حاصل می‌شود که جای عدد دورقمی ۶۶ فقط عوض شده که جمع اعداد باز همان ۵۲ است. حالا اگر این دو عدد را یک بار جمع و یک بار از هم کم کنیم دو عدد ۱۵۵۷۷۷۵۴ و ۲۱۹۹۹۷۸ به دست می‌آیند که دو برابر اعداد مرحله اول هستند ۷۷۸۸۸۷۷ و ۱۰۹۹۹۸۹ و جمع اعداد آن‌ها ۴۱ و ۴۵ می‌شود از اختلاف دو عدد ۴۵ و ۴۱ عدد و ۴ به دست می‌آید که هر چهار سال یک بار سال کبیسه را به یاد می‌آورد و از اختلاف دو عدد ۴۱ و ۴۰ یعنی عدد ۱ برای یک روز اضافه در سال کبیسه را می‌توانیم محسوب می‌کنیم. (در واقع این دو عدد ۴ و ۱ که جمع آن‌ها ۵ می‌شود اختلاف عدد ۴۵ و ۴۰ است برای چهارسال یک بار که عدد ۱ هم اضافه می‌گردد)
حالا عددهایی که به دست آوردیم عبارتند از: ۲۶،۵۲،۵۲،۵۲ ،۵۲ ،۴۰،۴۱،۴۵، ۴ و عدد ۱ / اگر این اعداد را جمع کنیم عدد ۳۶۵ به دست می‌آید. آیا این عدد برایتان آشنا نیست؟ (عدد روزهای یک سال شمسی)
این نگاه و محاسبه و برداشت وکنجکاوی اینجانب است از هفت سین نوروز ایرانی و اصرار و تعصبی هم در درستی آن ندارم تنها چیزی بود که به ذهنم رسید، ممکن است با محاسبات مشابه عددهای خاص دیگری هم بدست آید که برایمان آشنا باشند. با اعمال چهار عمل اصلی بر اعداد بدست آمده عددهایی نزدیک به اعداد خاص دیگر نیز بدست می‌آید. مثل عدد ۱۴. ۳ و عددی تقریبا نزدیک به قطر زمین. و… و اگر همه‌ی این اعداد بدست آمده اتفافی هم باشند با این حال باید گفت که اتفاقی میمون است. اما باید بدانیم عدد در ادبیات و تاریخ ایران زمین، همیشه مقدس بوده و فرهنگ پر بار این مرز و بوم نیز همیشه پر راز و رمز بوده است.*

بـاز بـاران شاخـه‌هـا را خیس کـرد
شانه‌هـا در سبـزی گـل گیس کـرد
بـوی بـاران بـا هـوا بـر گل نشست
دانـه تـرک خـانـه‌ی ابـلـیـس کـرد
ذهـن سـیـال طبیعـت پــر خـروش
در بـهـاران چهـره‌هـا تندیـس کـرد
خواب رخت خویش بر بست و چمن
سـر بـر آورد و زمین پـردیس کـرد

لالـه‌هـای وحشـی و گـلپونـه‌هـا
دشت‌ها را سر به سر تلبیس کرد
روزِ تـازه، مـاهِ تـازه، فـصـل نـو
ابـتـدایِ سـال را، تدریس کـرد
شادی و شور و شقایق‌های سرخ
باستانـی عـید را، تـقـدیس کرد
جشـن نوروزست و آغـاز بـهـار
ابتکاری را که جـم تاسیس کرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *