نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سروده ها

علیرضا حاجب (سروده)


  حل شده‌ام در مرگ در هیاهوی موریانه‌ها که چوب را در بزاق عنکبوت‌ها که حشره را در فیر فیر جرثقیل‌ها که کوه را در پنج دقیقه‌ی…

سروده ها

سروده ای از علیرضا شکرریز


  من خدا را با خرما می‌خواهم گلوله را با شقیقه بالا و پایین بُرد و بالاتر فکر نکرد حیف این مرد، خیابانی شده همین طور /…

سروده ها

قطعه سروده ای از علیرضا قاسمیان خمسه


  علیرضا قاسمیان خمسه یک دوستت دارم برای چند زمستان کافی بود کاش نمی‌دیدم که امروز این دو کلمه را هواکش کافه/ پوشانده سایش لب‌هایمان جرقه‌ی آتشی…

سروده ها

قطعه سروده ای از محمد کریمی جعفری


  جهان جنین! مرا تنها بگذار با نواهای سحرانگیز واگنر شاید عبور از ناشناخته‌های سرخ / نزدیک‌تر کند من را / به تو یا شاید هم /…

سروده ها

مجید لواف (سروده)


  به خانه آمدی تنهایی این همه سال را پرت کردی روی مبل‌ها تنهایی / شکل دیگر گرفت دلتنگی را / به چوب لباسی و خستگی را…

نقدادبی

فریاد ناصری (شهری ویران در دهان در وصف علیرضا نوری)


  شهری ویران در دهان   علی‌رضا نوری در میان نسل حاضر در ادبیات از معدود کسانی‌ست که به چهره‌ی شاعر بودن اکتفا نکرده است. زمانه‌ای که…

نقدادبی

شهاب الدین قناطیر (نگاهی به شعر علیرضا نوری)


  نگاهی به شعر علیرضانوری   پرش زبانی و جور در نیامدگی، از لحاظ کلیت زبانی شعر (که البته منظور الزام یک دست بودگی زبان نیست. این…

نقدادبی

آفرین پنهانی (نگاهی به دفتر دلقک ها گریه میکنند ازعلیرضا نوری)


  نگاهی به دفتر دلقک‌ها گریه می‌کنند تولد یک شعر، حضور سیال و پیدایی شعوریی ناب، درقامت آیینه‌ایست که شاعر است. شعر در جهان ذهنی شاعر خلق،…

نقدادبی

دکترقهرمان شیری(نقدی بر شعر علیرضا نوری)


دکترقهرمان شیری(نقدی بر شعر علیرضا نوری)   شعر کسانی مثل علیرضا نوری، شعر دردهای بزرگ انسان ایرانی است. انسانی که به انسانیتش توهین شده است و شخصیت…

نقدادبی

رضاروشنی(نقدی بر شعر علیرضا نوری)


رضاروشنی(نقدی بر شعر علیرضا نوری)   می‌گویند بحران! بحران ادبی! بحران هنر! بله. می‌گویند پسامدرن و هنر فست فودی! بله همین‌طور است. می‌گویند شعر دچار بحران است!…